Lukion psykologian perusoppimäärä jakautuu viiteen kurssiin, joiden lisäksi tarjolla saattaa olla myös muita kursseja. Tällä hetkellä sivustolla on testit kursseista 1, 2, 3 ja 5 (neljäs kurssitesti puuttuu).

Kurssi 1

Kurssi 1

Ensimmäinen kurssi. Peruskäsitteitä ja -teorioita esittelevä ensimmäinen kurssi tarkastelee muun muassa seuraavia aiheita: Psykologia-tiede, minäkäsitys ja itsetunto, havaitseminen, maailmankuva, sisäiset mallit, oppiminen, motivaatio, tunteet, sosiaaliset taidot, psykologinen tutkimus, tutkimusotteet, tiedonkeruutavat, psykologian ihmiskuvat.

Testi 1

46 kysymystä. Päälähde: Psykologia 1: Toimiva ihminen. WSOY 1999 (1.-2. painos). ISBN: 951-0-22475-8.

Kurssi 2

Kurssi 2

Toinen kurssi. Kehityspsykologian kurssi käsittelee muun muassa seuraavia aiheita: Psyykkiseen kehitykseen vaikuttavat tekijät, kehitystehtävät, lapsen kognitiivinen ja psykososiaalinen kehitys ja persoonallisuuden kehittyminen, kouluikäisen kehitys, nuoruus ja nuoren identiteetin ja maailmankuvan kehitys, aikuisen kognitiivinen ja persoonallisuuden kehitys, vanhuuden mukanaan tuomat muutokset.

Testi 2

70 kysymystä. Päälähde: Psykologia 2: Kehittyvä ihminen. WSOY 1999 (1. painos). ISBN: 951-0-22476-6.

Kurssi 3

Kurssi 3

Kolmas kurssi. Kognitiivisen psykologian kurssi käsittelee muun muassa seuraavia aiheita: Valikoiva ja jaettu tarkkaavaisuus, valppaus, passiivinen tarkkaavaisuus ja orientaatiorefleksi, muodon ja etäisyyden havaitseminen, muisti ja oppiminen, sensorinen-, työ- ja säilömuisti, unohtaminen, ajatteleminen, käsitteet, ongelmanratkaisu, päätöksenteko, luovuus.

Testi 3

86 kysymystä. Päälähde: Psykologia 3: Tietoa käsittelevä ihminen. WSOY 1992/2000 (2.-8. painos). ISBN: 951-0-20246-0.

Kurssi 4

Neljättä kurssitestiä ei ole vielä laadittu. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut auttamaan.

Kurssi 5

Kurssi 5

Viides kurssi. Persoonallisuuden psykologian kurssi käsittelee muun muassa seuraavia aiheita: Persoonallisuuden tutkiminen, persoonallisuuden kehittyminen, persoonallisuusteoriat, maailmankuva, minäkäsitys, motivaatio, mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt sekä hoitomuodot.

Testi 5

95 kysymystä. Päälähde: Psykologia 5: Yksilöllinen ihminen. WSOY 1993/2000 (1.-7. painos). ISBN: 951-0-18486-1.